Általános Szerződési Feltételek

internetes bolt üzemeltető karus.hu.

1. cikk – Általános rendelkezések

1.1 Ezek az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák a felek jogait és kötelezettségeit az eladó és a vevő között létrejött vételi szerződésből (a továbbiakban: “vevő” vagy “ügyfél”), amelynek tárgya az áruk vásárlása és eladása az eladó e-kereskedelmi webhelyén.

Eladó elérhetőségei:

Megamix s.r.o.
Štefánikova 712/40
085 01 Bardejov
Szlovákia

e-mail: info@karus.hu

ID : 53186567
Adószám: 2121295990.
EU VAT: SK2121295990.

IBAN: SK0483300000002401842726 (HUF)

Felügyeleti Hatóság:

Szlovák Kereskedelmi Ellenőrzés (SOI)

SOI Felügyelet az Prešov régióban

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov

Felügyeleti Osztály

tel. sz.: 051/772 15 97, faxszám: 051/772 15 96

1.2 Az e-bolt üzemeltetője közzéteszi az általuk kínált áruk listáját, és lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy az árut a http://www.inter-led.sk internetes címen (a továbbiakban: e-kereskedelem) az alkalmazáson keresztül rendelje meg. Ezek a feltételek az e-kereskedelmi vásárlásokhoz kapcsolódnak. A jelölőnégyzet bejelölésével a megrendelés e-kereskedelem útján történő benyújtása előtt az ügyfél jelzi, hogy teljes mértékben elolvasta a feltételeket, megértette azok tartalmát és minden feltételeit, és egyetért velük.

1.3 Az e-kereskedelem útján történő termékvásárlást természetes és jogi személyek is végezhetik, függetlenül azok jogi formájától.

1.4 A szerződő felek egyetértenek abban, hogy a vevő bejelöli a jelölőnégyzetet, mielőtt elküldi a megrendelést az eladónak, és abban is egyetértenek, hogy ezek az ÁSZF-ek vonatkoznak az összes e-kereskedelmi webhelyen kötött szerződésre, melyet az eladó üzemeltet, amelynek alapján az eladó a vevő honlapján (a továbbiakban: vásárlási megállapodás) bemutatott árukat, valamint az eladó és a vevő közötti kapcsolatokat, különösen az „adásvételi“ (vásárlási) szerződés megkötésekor és az áru igénylésénél.

1.5 Az ÁSZF a vásárlási megállapodás szerves részét képezik. Abban az esetben, ha az eladó és a vevő írásos adásvételi szerződést köt, amelyben egyetértenek az ÁSZF-től eltérő feltételekkel, a vásárlási megállapodás rendelkezései előnyben részesülnek az ÁSZF-nél.

1.6 Az e-shop katalógusban felsorolt ​​árukra vonatkozó információk a nyilvánosan elérhető forrásokból és a gyártó hivatalos honlapjáról származnak. Az e-shop üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy az e-shop katalógusban felsorolt ​​árukra vonatkozó információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztassa. Azonban az eladóval kötött adásvételi szerződés megkötése előtt a vevő kapja meg az áru főbb jellemzőit, vagy a szolgáltatás jellegét a kommunikációs eszközök és a felhasznált áruk, vagy szolgáltatások szempontjából megfelelő mértékben. Előfordulhat, hogy a monitoron megjelenő áruk színmegjelenítése nem tükrözi pontosan a vásárló által ténylegesen látott színárnyalatokat. A színárnyalatok megjelenítése többek között a kijelző monitor minőségétől, valamint egy másik megjelenítő eszköztől is függ.

2. cikk – Megrendelés, áruk megrendelése, megrendelés megerősítése, beszerzési szerződés megkötése

2.1 Ha az adott termék másként nem rendelkezik, az ügyfél az e-shop katalógusban felsorolt árukat a “Hogyan vásárolni” kézikönyvben leírt eljárás szerint rendeli. Ez a kézikönyv láthatóan az e-kereskedelmi menüben található.

2.2 A megrendelés küldése nem függ attól, hogy az ügyfél regisztrál e az internetes üzlet üzemeltetőjének adatbázisába.

2.3 A megrendelés elküldése után az ügyfél tájékoztató e-mailt kap az “Új rendelés” témakörben, amely megerősíti a feldolgozási megbízás felvételét. Ezzel létrejön a beszerzési szerződés a szállító és az ügyfél között, a megrendelés megerősítésekor. A megrendeléssel kapcsolatos minden további információt szükség esetén az ügyfél e-mail címére küldjük.

2.4 Az áruk elérhetőségének és érvényes árának ellenőrzése után az e-shop üzemeltetője e-mailben, vagy telefonon megerősíti a megrendelést. A megrendelés megerősítésekor a megrendelt áruk és szolgáltatások összértéke, a szállítási határidő és a Szlovák Köztársaság jogszabályai által előírt egyéb követelmények kerülnek megerősítésre. Az e-shop katalógusban meghatározott áron magasabb ár esetén az e-shop üzemeltetője köteles az ügyfélnek a megrendelés visszaigazolása előtt az aktuális árlistának megfelelően az ár megváltoztatását kérni. Ilyen esetben a vevő jogosult a szerződéstől visszalépni. A szerződéses viszony az ügyfél hozzájárulásával az árváltozáshoz és az internetes vállalkozó által a megrendelés későbbi megerősítéséhez szükségesnek tekinthető, a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseivel összhangban.

2.5 Abban az esetben, ha a vevő nem veszi át az árut a szerződés előzetes írásbeli visszalépése után, illetve a megrendelés telefonos, vagy e-mail visszaigazolása után, az eladó fenntartja a jogot arra, hogy kártérítést igényeljen a szállítási kísérlet tényleges költségeinek összegében.

2.6 Minden elfogadott elektronikus megbízást szerződéskötésnek kell tekinteni, és kötelezőnek tekintik.

2.7 A vásárlási megállapodás az eladó által a vásárló megállapodás megkötésére vonatkozó javaslat kötelező érvényű elfogadásával zárul.

2.8 A vevő megrendelésének kötelező elfogadásával az eladó egy e-mail visszaigazolással megerősíti az új megrendelés beérkezését.

2.9 A megrendelés kötelező erejű elfogadása tartalmazza az áruk nevét és specifikációját, amelyek értékesítése az adásvételi szerződés tárgya, valamint az áruk és / vagy egyéb szolgáltatások ára, az áru kézbesítésének dátuma, az áru elszállításának helye és adatai, valamint az áru továbbításának helyszíne, az áruknak a megrendelőnek a megegyezés szerinti szállítási helyére történő szállításának ára, feltételei, módja és ideje, az eladóval kapcsolatos információk (cégnév, székhely, cégazonosító stb.) és egyéb, a törvény által előírt követelmények.

2.10 Folyamatban lévő cselekmények esetében az eladó weboldalán az áruk értékesítését ezen általános feltételek mellett az adott cselekvés kötelező feltételei szabályozzák. Ha a vevő megrendeli az árut az adott részvény feltételeinek megsértésével, az eladó jogosult a vevő megrendelésének visszavonására. Az ügyfelet e-mailben tájékoztatják a megrendelés törléséről és a vételár, vagy annak részének kifizetése esetén a pénzeszközöket 14 napon belül visszaküldik neki, kivéve, ha az eladóval másként állapodnak meg.

3. cikk – Az eladó jogai és kötelezettségei

3.1 Az eladó köteles:

– az árut a vevőnek az eladó által a megrendelt mennyiségben, minőségben és időben megerősített megrendelés alapján, valamint a szállításhoz szükséges módon csomagolni, vagy felszerelni, a megőrzéséhez és védelméhez szükséges módon,

– bebiztosítani, hogy a szállított áruk megfeleljenek közvetlenül az adásvételi szerződés megkötését követően, de legkésőbb az áru kézbesítésével együtt, illetve a vásárlónak visszaigazolást küldeni az adásvételi szerződés megkötéséről, például e-mailben.

– átadni a vevőnek az árukkal együtt írásos, vagy elektronikus formában az áruk átvételéhez és használatához szükséges minden egyéb dokumentumot, valamint az érvényes jogszabályokban előírt egyéb dokumentumokat (utasítások szlovák nyelven, jótállási bizonyítvány, kézbesítési jegyzet, adóbevallás).

3.2 Az eladónak joga van a vételár megfelelő és időben történő kifizetésére a vevőtől a szállított árukért.

3.3 Az eladónak joga van a megrendelést visszavonni, ha az áru eladásából, vagy az áru elérhetőségéből adódóan nem képes az árut a vevőnek a jelen feltételek mellett, vagy az online áruházban meghatározott áron belül szállítani, kivéve, ha az ügyféllel nem állapodnak meg egy helyesbítésben. Az ügyfelet telefonon, vagy e-mailben értesítik a megrendelés törléséről és a vételár, vagy annak részének kifizetése esetén a költséget a megrendelés visszavonásától számított 14 napon belül visszaküldik, kivéve, ha az eladóval másként állapodnak meg.

3.4 Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy ellenőrizze az áruk összegyűjtése során az áru gyűjtésére jogosult személy azonosságát, amennyiben az áru a vevő által történő átutalását kártyával, banki átutalással vagy esedékességi számlával fizetik ki.

4. cikk – A vevő jogai és kötelezettségei

4.1 Az eladó tájékoztatta a vevőt arról, hogy a vételár a rendelés részét képezi.

4.2 A vevő köteles:

– a vásárolt, vagy megrendelt árut átvenni

– az eladási árat az eladási határidőn belül kifizetni, beleértve az áru szállításának költségét

– nem ártani az eladó jó üzleti nevének

– a szállítólevélben jóváhagyni az áru kézhezvételét aláírásával, vagy az általa felhatalmazott személy aláírásával

4.3 A vevőnek joga van az áru mennyiségét, minőségét, idejét és helyét a felek által a megrendelés kötelező elfogadásában elfogadott mennyiségben, minőségben, időben és helyen kézbesíteni.

4.4 Vevő – fogyasztó, jogában áll az eladóhoz fordulni a jogorvoslathoz, ha nem elégedett azzal, ahogyan az eladó panaszát rendezte, vagy ha úgy véli, hogy az eladó megsértette a jogait. Ha az eladó a kérelem elutasításával válaszol, vagy 30 napon belül nem válaszol rá, a fogyasztónak joga van az alternatív vitarendezési eljárás kezdeményezésére az ADR-szervezet (a továbbiakban: ADR) a Polgári Törvénykönyv 391/2015 száma szerint: Az ARS szervezetek a Polgári Törvénykönyv 3. részének 391/2015 száma alapján, a javaslatot a fogyasztó a Polgári Törvénykönyv 12. részének 391/2015 száma alapján meghatározott módon nyújthatja be.

4.5 A fogyasztó panaszkodhat az ODR alternatív vitarendezési platformján keresztül is, amely elérhető az alábbi címen:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

4.6 Az alternatív vitarendezést csak a fogyasztó használhatja – olyan természetes személyt, aki a fogyasztói szerződés megkötésekor és teljesítésekor nem foglalkozik üzleti tevékenységével, foglalkoztatásával vagy foglalkozásával. Az alternatív vitarendezés csak a fogyasztó és az eladó közötti vita tárgyát képezi, amely egy fogyasztói szerződésből ered. Az alternatív vitarendezés csak a távértékesítési szerződésekre vonatkozik. Az alternatív vitarendezés nem vonatkozik olyan vitákra, amelyekben a vita értéke nem haladja meg a 20 eurót. Az ADR-szervezet megkövetelheti a fogyasztót, hogy díjat fizessen az alternatív vitarendezési eljárás megkezdéséért, legfeljebb 5 euróig.

4.7 Bővebb információkat talál a  391/2015 törvényszám alatt, amely az alternatív fogyasztói jogviták rendezéséről, az Európai Parlament és a Tanács rendeletében 524/2013, illetve a 102/2014 törvényszám, amely a fogyasztók védelméről, az áruk távértékesítésében, vagy a távértékesítési szerződés keretében nyújtott szolgáltatások nyújtásáról szól (2016. február 1.től).

A CBL s.r.o.-vel való alternatív fogyasztói vitarendezéssel foglalkozó illetékes szervek a Szlovák Kereskedelmi Ellenőrző Intézet, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, vagy bármely más, a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által fenntartott alternatív vitarendezési szervezetek listáján nyilvántartásba vett más jogi személy (elérhető a http://www.mhsr címen); a fogyasztónak joga van választani, hogy melyik alternatív vitarendezési szervezetet választja magának.

5. cikk – Szállítási és fizetési feltételek

5.1 Az árukat az eladó e-shop webhelyén elhelyezett eladó minták, katalógusok, adatlapok és mintavevők alapján értékesítik.

5.2 A számla kiállítását követően az árut elküldik az ügyfélnek, ha megrendelte a szolgáltatást. Az eladó az áruval együtt elküldi az áruadó dokumentumot – a számlát, végül szállítólevelet és jótállási kártyát (ha az árukkal együtt szállítják).

5.3 Eltérő megállapodás hiányában az e-shop üzemeltetője vállalja, hogy az árut a megrendelés e-mail visszaigazolásától számított 30 napon belül kézbesíti az ügyfélnek. Ha az üzemeltető az első mondatban említett határidőn belül nem teljesítette az ügy teljesítésére vonatkozó kötelezettségét, a vevő felkéri őt, hogy további ésszerű határidőt adjon. Ha az eladó még az ezen ésszerű határidőn belül sem szállítja ki a megrendelt termékeket, a vevő jogosult a szerződéstől visszalépni.

5.4 Az áru szállításakor a szállítmányt vizuálisan ellenőrizni kell, ha hiányosságokat, vagy károkat észlel, a futár ezekről jelentést készít. Az ügyfél köteles az árut azonnal kibontani otthonában, közvetlenül a kézbesítés után, és megtudni, hogy mechanikusan sérült-e. Mechanikus sérülés esetén vállalja, hogy haladéktalanul tájékoztatja az Internet shop operátort, aki megegyezik vele a következő lépésekről. Későbbi mechanikai kárigények csak akkor fogadhatók el, ha a vevő bizonyítja, hogy az igényelt hibák az árut már a kézbesítés időpontjában a fuvarozótól származtatták. Az áru károsodása esetén dokumentálja a kárt (lehetőleg fényképpel), panasszal forduljon a fuvarozóhoz, és haladéktalanul értesítse az üzemeltetőt.

5.5 Ha az ügyfél (vevő) nem hajlandó elfogadni és kifizetni a megfelelően szállított árut a szerződés előzetes írásbeli visszavonása nélkül, vállalja, hogy a DPD érvényes árjegyzékében meghatározott szállítási költségeket fizeti.

5.6 A szerződés teljesítésének helyszíne (áruszállítás) a vevő megrendelői tájékoztatásban megnevezett székhelye (lakóhelye). Az árut az üzemeltető a harmadik felek szolgáltatásainak (futárszolgálat) kézbesíti, kivéve, ha kifejezetten másként állapodnak meg. Ha a vevő a szerződéstől számított 7 napon belül nem fogadja el az árut a szerződés előzetes írásbeli visszavonása nélkül, az eladó elfogadja a kártérítés jogát a sikertelen kézbesítés kísérleti költségeinek összegében. 14 nap elteltét követően, amikor a vevő köteles átvenni az árut, az eladó jogosult lemondani a szerződésről és eladni az árut egy harmadik félnek.

5.7 Abban az esetben, ha az eladó az adásvételi szerződésben meghatározott helyre szállítja az árut a vevőnek, a vevő köteles személyesen átvenni az árut, vagy gondoskodni arról, hogy egy vevő által felhatalmazott személy a vevő távollétében átveszi a vevő által aláírt szállítási jelentésben meghatározott árukat. Az adásvételi szerződésben meghatározott áruk átvételére felhatalmazott harmadik személy köteles az eladónak benyújtani az adásvételi szerződés szerződés eredeti példányát vagy másolatát, valamint az áru kifizetésének igazolását és írásbeli felhatalmazást. Ha a vásárló távollétéből adódóan szükséges a megrendelés megismétlése az adásvételi szerződésben meghatározott helyen, a vevő minden költségét a vevő saját maga viseli.

5.8 Az eladó jogosult felkérni a vevőt, hogy vegye át az árut az adásvételi szerződésben meghatározott időszak lejárta előtt.

5.9 Az áru kiszállítása a vevőnek  átadással történik, illetve a futár  vevőnek történő szállítása céljából.

5.10 Az áru tulajdonjogát a vevő a vevő általi átvételkor átadja. Vevő, aki nem felel meg a fogyasztó fogalmának, 2 § jogszabály a) pontja alapján, megszerzi az áru tulajdonjogát az áruk teljes vételárának megfizetésével.

5.11 A vevő jogosult az  5.3 szerződési feltételek alapján visszalépni az adásvételi szerződéstől, ha az eladó meghatározott időn belül nemszállítja az árut, valamint  az eladó köteles a vevőnek visszaadni az vételár által már kifizetett összeget az adásvételi ártól számított, illetve az adásvételi szerződéstől való visszalépéstől számított  14 napon belül, banki átutalással a vevő számlájára.

5.12 A vevő köteles az eladónak kifizetni a vételárat, beleértve az áru készpénzben történő szállításának költségét is, illetve hitelkártyával az áruk személyes elfogadásához, az áru kézbesítésének helyén történő készpénzben, vagy az eladó számlájára történő banki átutalással, amelyet a megrendelés elfogadásakor, vagy az eladó honlapján az áru átvételét megelőzően jelez.

5.13 Utánvéttel szállítás esetén az vevőnek a termék ára mellett felárat számítanak fel, az aktuális árlistán, amely az e-kereskedelmi webhelyen látható. Az ügyfél a szállítmány kézhezvétele után a futárnak a teljes összeget kifizeti.

5.14 A banki átutalással történő fizetés esetén az ügyfél a megrendelés megerősítését követően, de legkésőbb 3 naptári napon belül elvégzi a kifizetést. A vásárolt árukat csak azután fizetik ki, miután az árukat megfizették, ami azt jelenti, hogy az áruk teljes árát, beleértve a szállítási díjat is, jóváírják az e-shop üzemeltető számlájára. Ha a fizetés az e-shop üzemeltetőnek nem kerül jóváírásra a számlán a megrendelés visszaigazolásától számított 3 naptári napon belül, joga van a megrendelés visszavonására.

5.15 Abban az esetben, ha a felek jogosultak a nyújtott juttatások visszatérítésére, ezeket a kötelezettségeket a visszaküldési jog származásától számított 14 napon belül kell rendezniük, tehát a vásárlási szerződés érvényes visszalépésétől számítva.

6. cikk – Vételár, postaköltség és csomagolás

6.1. A vevő köteles az eladónak az adásvételi szerződésben rögzített áruk megvásárlási árát és / vagy az eladó a vételi szerződés megkötésének időpontjában érvényes árlistájának megfelelően kifizetni, beleértve a szállítási költségeket is (a továbbiakban: vételár).

6.2 Abban az esetben, ha a vevő kifizeti az eladónak a vételárat átutalással, a fizetés napja az a nap, amikor a teljes vételárat az eladó számláján jóváírták.

6.3 A vevő köteles az eladónak a megegyezés szerinti áru vételárát az adásvételi szerződésben meghatározott határidőn belül kifizetni, de legkésőbb az áru átvételekor.

6.4 Abban az esetben, ha a vevő megfizeti a vételárat az eladónak az adásvételi szerződésben rögzített árukra, a vevő jogosult visszavonni az adásvételi szerződést, és csak a vonatkozó szlovák jogszabályok és ezen Általános Üzleti Feltételek szerint kérheti a vételár visszatérítését.

6.5 A postaköltség és a csomagolás ára az alábbi szerint kerül elszámolásra: Szállítási árlista

6.6 Az áru költsége ÁFA-t tartalmaz. Minden kedvezményes ár addig érvényes, amíg a készletek elfogynak, illetve amíg a konkrét terméknél nemrendelkeznek másként.

6.7 Az e-bolt üzemeltetője megváltoztathatja az e-kereskedelmi katalógusban felsorolt termékek árát minden termék megrendelésekor a jogváltozás, az árfolyamváltozás, az infláció jelentős növekedése és az áruk termelői, vagy beszállítói közötti árváltozása esetén, vagy ha megállapította, hogy ezt az árat tévesen tüntette fel. Az internetes üzlet üzemeltetője köteles erről tájékoztatni az ügyfelet. A megrendelés visszaigazolását megelőzően az e-shop üzemeltetője köteles kérni az ügyféltől, hogy az árat az aktuális árlista szerint módosítsa. Ilyen esetben a vevő jogosult a szerződéstől visszalépni.

6.8 Az online áruházban történő vásárláskor nem lehet klub-, tag-, vagy munkavállalói kedvezményeket igényelni.

7. cikk – Ingatlan megszerzése és az áruk károsodásának kockázata

7.1. Az áru átvételével a megegyezett helyen, az áru tulajdonjogát az eladó a vevőnek átadja. Vevő, aki nem felel meg a fogyasztó fogalmának 2 § jogszabály a) pontja alapján, az áruk tulajdonjogát az áruk teljes vételárának teljes kifizetésével szerezte meg.

7.2 Az áruk károsodásának veszélye a vevőnek az áru eladási időpontjában kerül eljuttatásra, vagy ha nem teszi ezt időben, akkor az eladó lehetővé teszi az áru kezelését, és a vevő nem veszi át az árut.

8. cikk – Köteleződés, rendelés törlése, áru visszaküldése

8.1 Az e-shop üzemeltetője az ajánlatot, beleértve az árát is, köteles a megrendelés visszaigazolásától elektronikus úton, az „Új rendelés” témával és az ügyféllel kötött szállítási határidőig megerősíteni.

8.2 Ha a megrendelést nem erősítették meg – legalább 24 órán belül az ügyfélnek jogában áll visszavonni. Ebben az esetben az ügyfél nemszámláz ki lemondási díjat.

8.3 Abban az esetben, ha a vevő nem veszi át az árut a megrendelés telefonos, vagy e-mail visszaigazolása után, a megrendelés előzetes írásbeli visszavonása nélkül, az eladó fenntartja a jogot arra, hogy kártérítést igényeljen a megrendelés megkísérlésének tényleges költségeinek összegében.

8.4 Ha az ügyfél a megrendelést a közzétett ár vagy szállítási idő nem teljesíti az internetes üzlet üzemeltetője által, a lemondási díj nem kerül kiszámlázásra, és a befizetett összeg, vagy a teljes összeg a visszavonási értesítés (megrendelés visszavonása) kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül visszaküldésre kerül, banki átutalással a vevő által kijelölt bankszámlára, hacsak a felek másként nem állapodnak meg.

8.5 Az ügyfél a megrendelést visszavonhatja az e-mail címen.

8.6 Az e-bolt üzemeltetőjének joga van a megrendelés visszavonására, az áru eladása, vagy nem elérhetősége miatt, még akkor is, ha minden szükséges erőfeszítést megkövetel, az árut nem tudja átadni az ügyfélnek az ezen feltételek mellett, vagy az elektronikusan feltüntetett áron, hacsak a felek másként nem állapodnak meg.

8.7 Az e-bolt üzemeltetőjének joga van a megrendelés visszavonására, még akkor is, ha nem tud kapcsolatba lépni az ügyféllel – telefonon, levélben (az elektronikus megrendelés kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül, vagy annak visszaigazolásától számítva).

8.8 A megrendelés törléséről telefonon, vagy e-mailben az ügyfél bizonyosan értesül.

8.9 Abban az esetben, ha a vevő már megvásárolta a megrendelt áru beszerzési árának egy részét, vagy egészét, ezt az összeget a szerződéstől való visszalépésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül visszaküldi (a megrendelés törlése), átutalással az általa meghatározott számlára.

8.10 Csak használatlan, sértetlen és ha lehetséges eredeti csomagolásban lehet az árut visszaküldeni.

8.11 Ha az áru visszaküldésének feltételei teljesülnek, az áruért fizetett teljes összeg visszatérítésre kerül a vevőnek.

9. cikk – A személyes adatok feldolgozása

9.1. Az üzemeltető megfelelő technikai, szervezeti és személyzeti intézkedéseket hozott a személyes adatok feldolgozásához, figyelembe véve különösen a felhasználható technikai eszközöket, a feldolgozandó személyes adatok titkosságát és fontosságát, valamint a potenciális kockázatok körét, amelyek a jogszabályok szerinti információs rendszerek biztonságát vagy működését zavarhatják a Polgári Törvénykönyv 122/2013 száma szerint, amely a személyes adatok védelméről szól. A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos további információkért tekintse meg az Adatvédelem részt.

10. cikk – A vételári szerződésből való kiállás

10.1 Az ügyfél jogosult az adásvételi szerződéstől való visszalépésre a Polgári Törvénykönyvben meghatározott feltételek szerint, 102/2014 száma; a termékértékesítés, vagy a szolgáltatásnyújtás útján a távközlési szerződésen, vagy az eladó telephelyén kívül megkötött szerződéseken alapuló fogyasztóvédelemről, valamint az áruk átvételétől számított 14 napon belül az egyes törvények módosítása és kiegészítése. Az árukat akkor tekintik a vevő által átvettnek, amikor

– a vevő, vagy az általa kijelölt harmadik fél, a fuvarozó kivételével, átveszi a megrendelt áruk minden részét,

– ha a vevő által egy megrendelésben megrendelt árut külön szállítják, az áru átvételének pillanatában, melyet az utolsó kézbesítés során kézbesítettek,

– ha több részből, vagy darabból álló árut szállítanak, az átvétel pillanatától számított utolsó rész, vagy utolsó darab,

– ha az árut korlátozott ideig, az első szállított áru átvételének időpontjában ismételten szállítják.

10.2 Az ügyfél – a fogyasztónak joga van az áru kicsomagolására és tesztelésére a szokásos módon a klasszikus “kő” boltban, ezen időszak alatt. A tesztelés azonban nem jelenti az áruk használatának megkezdését, majd azt az eladónak történő visszaküldését. Meg kell őrizni az áruk megfelelő gondozását.

10.3 A visszaküldött árukat teljesen és sértetlenül visszaküldi a  túlzott használat nyilvánvaló jelei nélkül. A terméket minden tartozékkal együtt küldje vissza. Javasoljuk, hogy biztosítsa be az árut. Nem vesszük át az utánvétell szállítmányokat! Kérjük, küldje vissza az árut eredeti csomagolásában, fel nem használtan és sértetlenül, beleértve a tartozékokat (eredeti vásárlási igazolás, jótállási kártya, használati utasítás, stb.) a következő címre: CBL Ltd., Hlavná 8, 085 01 Bardejov.

10.4 Az adásvételi szerződéstől való visszavonás esetén az ÁSZF 8.3. és 2.5. pontjai gondoskodnak. Az áru visszaküldésének költségét az ügyfél viseli.

10.5 Ha az e-kereskedelmi szolgáltató és az ügyfél másként nem állapodik meg, a fogyasztó nem térhet ki a szerződéstől a fogyasztó sajátos igényei szerint gyártott áruk esetében, vagy kifejezetten egy fogyasztónak szánt áruk, vagy a jellemzői miatt nem visszaküldhető áruk esetében.

10.6 A szerződéstől való érvényes és tényleges visszalépés esetén az e-shop üzemeltetője köteles az ügyfélnek kifizetett vételárát indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a visszalépésről szóló értesítés átadásától számított 14 napon belül, az általa megadott, vagy postai megrendeléssel visszaadni. Ha az áru hiányos, sérült, illetve az ügyfél nem tartja be a megfelelő gondosságot, vagy az áru túlzott elhasználódását az ügyfél számára, az ügyfél köteles kifizetni az e-shop üzemeltetőnek a termék eredeti állapotba kerülésekor felmerülő költségeket.

10.7 Az ügyfél az elállási jogát az áru átadásától számított 14 napon belül, írásban, e-mailen, az email címen alkalmazhatja. Telefonon és SMS-üzenet küldésével az elállási jog nem gyakorolható.

10.8 Az eladó jogosult az adásvételi szerződéstől visszalépni, az áru eladása, az áru elérhetetlensége miatt, vagy ha a vásárlási szerződésben megállapodott áruk gyártója, importőre, vagy szállítója megszünteti a termelést, vagy olyan komoly változásokat tesz, amelyek lehetetlenné teszik az eladó kötelezettségvállalásainak teljesítését a vásárlási szerződésből, vagy magasabb okok miatt, illetve akkor is, ha minden erőfeszítést megtesznek, amellyel ésszerűen megkövetelhető, nem tudja az árut az ügyfélnek az ezen feltételek mellett, vagy az online áruházban meghatározott áron belül kiszállítani. Az eladó köteles erről a tényről haladéktalanul tájékoztatni a vevőt és a vevő által megadott számlára történő átutalással a szerződés visszavonásától számított 14 napon belül visszaadni a vevőszerződésben rögzített áruk megfizetett előlegét.

10.9 A megrendelés elküldése előtt a vevőnek be kell jelölnie a jelölőnégyzetet, mielőtt elküldi a megrendelést, hogy az eladó megfelelő, érthető és félreérthetetlen módon közölte vele:

– az 1. cikk jelen szerződési feltételekben említett azonosítási adataikat,

– harmadik fél azonosító adatai, amely olyan cég, amely a megrendelt árut szállítja a vevőnek, hogy ez az információ szerepeljen az elfogadásban,

– a személyes adatok feldolgozásának célja, azaz az eladó és a vevő közötti adásvételi szerződés megkötése, amely a vevő személyes adatait a név és a vezetéknév, az állandó címet tartalmazza, beleértve a irányítószámot, telefonszámot és e-mail címet is, ha a vevő természetes személy, és a cégnév, a bejegyzett székhely címe, beleértve a postai irányítószámot, a cégazonosítót, a telefonszámot és az e-mail címet, ha a vevő jogi személy,  és a szükséges személyes adatokat a vevőnek kell biztosítania.

10.10 A visszavonási űrlap kinyomtatható és kitölthető itt (kattintson ide a visszavonási űrlap megtekintéséhez)

Szerződés visszavonási űrlap

10.11. Az adásvételi szerződéstől való visszalépés a jelen ÁSZF előző pontja szerinti visszavonási űrlap segítségével tartalmazza az abban előírt információkat. A vevő köteles az árut az eladónak a tartozékokkal együtt kiszállítania, beleértve az eredeti vásárlási bizonylatot, a jótállási kártyát, a használati utasítást stb. és ha lehetséges, az eredeti csomagolásban a CBL s.r.o., Hlavná 8, 085 01 Bardejov címre küldve. Nem vesszük át az utánvétell szállítmányokat! Javasoljuk az áruk bebiztosítását.

10.12 Ha a vevő visszalép a vásárlási szerződéstől, akkor a szerződéstől függő kiegészítő szerződést is, amelytől a vevő visszalépett, szintén el kell törölni.

10.13 A vevő visszaléphet a vásárlási szerződéstől, amelynek tárgya az áruk szállítása, még mielőtt az elállási határidő megkezdődik. A visszalépési határidőt akkor tartják fenn, ha a vevő a visszalépési jog gyakorlásáról értesítést küld a visszalépési határidő lejárta előtt.

10.14 Az adásvételi szerződés visszavonása esetén az eladó visszaküldi a vevőnek minden olyan kifizetést, amelyet a vásárló a vásárlási szerződés megkötésével kapcsolatban bizonyítottan fizetett, különösen a vételárat, beleértve az áru átvételének költségét. Az eladó azonban nem köteles megtéríteni a vevő részére további költségeket, ha a vevő más szállítási módot választott, mint az eladó által kínált legolcsóbb szokásos szállítási mód. A többletköltség a vevő által választott szállítási költség és az eladó által kínált legolcsóbb szokásos szállítási költség közötti különbség. A kifizetéseket a vevő a szerződés visszavonásától számított 14 napon belül visszakapja, amikor az eladó értesítést kap a vevő szerződés visszavonásáról. A fizetés ugyanúgy történik, mint amikor a vevő korábban az eladónak fizetett, ha a vevő más fizetési módban nem egyezett meg az eladóval.

10.15 Az eladó nem köteles visszaküldeni a vevőnek az ÁSZF 10.14. pontja szerint a kifizetéseket, mielőtt az árut a vevőnek kézbesítették, vagy a vevő bizonyította az áru visszaküldését az eladónak. A megvásárolt áru megfizetését ezért az eladó a vevőnek csak az áruk visszaszolgáltatását követően fizeti meg a jelen ÁSZF 10.11. pontja szerint.

10.16 Abban az esetben, ha a vevő visszavonja a szerződést és szállítja az eladónak a felhasznált, sérült vagy hiányos árukat, vagy ha az áruk kezelése következtében a szóban forgó áruk értéke csökken, ami meghaladja az áruk jellemzőinek és funkcionalitásának meghatározásához szükséges kezelést, az eladó rendelkezik: a vevő ellen jogosult az áru javításában bekövetkezett károk megtérítésére és az áruk eredeti állapotába történő visszahelyezésére, illetve jogosult a kárpótlás megtérítését követelni a fogyasztótól.

10.17 A vevő köteles a szerződéstől való visszalépés időpontjától számított 14 napon belül az árut tartozékokkal együtt visszaküldeni az eladónak, ha lehetséges az eredeti csomagolásban, beleértve az eredeti vásárlási igazolást, a jótállási kártyát és a használati utasítást.

10.18 A szerződéstől való visszalépéskor a vevő viseli az áru visszaküldésének közvetlen költségeit az eladónak, vagy az eladó által felhatalmazott személynek, hogy átvegye az árut. A szerződéstől való visszalépéskor a vevő viseli az áruk visszaküldésének közvetlen költségeit, amelyeket természetüknél fogva nem lehet postai úton visszaküldeni. Az áru visszaküldésének közvetlen költségeit nem lehet előre kiszámítani.

10.19 A rendelkezésre álló információk szerint ezeknek a költségeknek a becslése függ az áru méretétől, súlyától, távolságtól és az árak, amelyekért a kiválasztott szállító 3,90 EUR és 75,00 EUR közötti áron nyújtja szolgáltatásait.

10.20 Abban az esetben, ha a vevő nem teljesíti a jelen szerződési feltételekben meghatározott kötelezettségeit, a vásárlási szerződéstől való visszalépés nem érvényes és az eladó nem köteles a jelen ÁSZF 10.14. pontja szerint a bizonyítható kifizetéseket visszaküldeni a vevőnek, valamint ezzel egyidejűleg jogosult a kapcsolódó költségek megtérítésére, illetve az áru visszaküldésére a vevőnek.

10.21 A vevő nem vonhatja vissza a vásárlási szerződést, amelynek tárgya:

– a szolgáltatás nyújtása abban az esetben, ha a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdeményezték a szolgáltatásnyújtást, és a fogyasztó kijelentette, hogy megfelelően tájékoztatták arról, hogy a hozzájárulás kifejezése révén a szolgáltatás teljes körű rendelkezésre bocsátása után elveszíti a szerződésből való lemondási jogát,

– áruk, vagy szolgáltatások értékesítése, amelyek ára függ az áraknak a pénzügyi piacon való mozgásától, amelyet az eladó nem befolyásolhat, és amely az elállási időszak alatt fordulhat elő,

– a fogyasztó sajátos követelményeinek megfelelő áruk értékesítése, az intézkedésre készült áruk, vagy kifejezetten egy fogyasztónak szánt áruk,

– az áru értékesítése, amelynek minősége gyorsan csökken, illetve romlik,

– védőcsomagba helyezett áruk értékesítése, amely nem alkalmas egészségvédelmi, vagy higiéniai okokból (pl. fehérnemű, stb.) történő visszaküldésre, és amelynek védőcsomagolása a szállítás után sérült,

– olyan áruk értékesítése, amelyek természetüknél fogva a szállítás után más árukkal keverhetők össze,

– a védőcsomagokban értékesített hangfelvételek, videofelvételek, audiovizuális felvételek, könyvek, vagy számítógépes szoftverek értékesítése, ha a fogyasztó kicsomagolta a csomagolást,

– időszakos nyomatok értékesítése, kivéve az előfizetési megállapodást és a nem védő könyvborítók értékesítését.

10.22 A vevőnek joga van 14 napon belül visszalépni a vásárlási szerződéstől indoklás nélkül, ha nem a vevő sajátos követelményeinek megfelelő áruk értékesítése és / vagy kifejezetten egy vevő számára (úgynevezett személyre szabott termék) történik.

10.23 Ha érvényes árukkal rendelkező cégként vásárolta meg az árut, a szerződésből való kilépés joga nem merül fel.

Szerződés visszavonási űrlap

11. cikk – Záró rendelkezések

11.1. Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy ezeket az ÁSZF-et megváltoztassa. Az ezen ÁSZF módosításának írásban történő bejelentési kötelezettsége az eladó e-kereskedelmi webhelyére történő elhelyezéssel teljesül.

11.2. Abban az esetben, ha a vásárlási szerződést írásban kötik meg, minden változtatásnak írásos formát kell tartalmaznia.

11.3. Kétség esetén a felek megállapodtak abban, hogy a használat időtartama az áru a vevőnek történő átadásától (beleértve a szállítás dátumát is) az áru az eladónak történő visszaküldésének napjáig tart, illetve az áru átadása a futárszolgálatnak az eladónak történő szállítás céljából.

11.4. A felek egyetértenek abban, hogy a köztük lévő kommunikáció főleg e-mail üzenetek formájában történik, illetve postai úton, vagy telefonon.

11.5. Az e-kereskedelem útján megkötött adásvételi szerződésekre a vonatkozó törvényi rendelkezések  a Polgári Törvénykönyv 22/2004 száma, amely az e-kereskedelemről szól, valamint a Polgári Törvénykönyv 250/2007 száma, amely a fogyasztóvédelemről szóló törvény, illetve a Polgári Törvénykönyv 102/2014 száma, amely a fogyasztók védelméről az áruk, vagy szolgáltatások értékesítése során, az értékesítés távoli szerződés, vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződések alapján, valamint egyes jogi aktusok módosításáról és kiegészítéséről szólnak, ahogyan a Polgári Törvénykönyv 40/1964 száma és ezen ÁSZF, amelyek szabályozzák azok megkötésének és végrehajtásának részleteit. Az eladó és a vevő közötti minden szerződéses kapcsolat a Szlovák Köztársaság törvényeivel összhangban történik. Ha a fogyasztó nem szerződő fele, a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott jogviszonyokat a Kereskedelmi Törvénykönyv 513/1991  száma szabályozza.

11.6. Ezek az ÁSZF-ek hatályba lépnek azáltal, hogy a vevő elektronikus megrendelést küld.

11.7. A megrendelés elküldése előtt a jelölőnégyzet bejelölésével a vevő megerősíti, hogy elolvasta, megértette és elfogadja ezeket az ÁSZF-et.